1. W przypadku śmierci bliskiej osoby należy wezwać lekarza rejonowego, lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. Po przybyciu lekarza, jego obowiązkiem jest potwierdzenie nastąpienia zgonu.
 2. Potwierdzeniem nastąpienia zgonu jest wypisanie przez lekarza karty zgonu. Na jej podstawie możliwe jest przetransportowanie osoby zmarłej, a także wystawienie aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.
 3. Po stwierdzeniu zgonu, rodzina zmarłej osoby zawiadamia zakład pogrzebowy, który przygotowuje zmarłego do ceremonii pogrzebowej, a także organizuje samą ceremonię.
 4. Przed udaniem się do zakładu pogrzebowego należy zebrać i przygotować następujące dokumenty: – Kartę informacyjną lub kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie.
  – Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka.
  – Dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za dopełnienie formalności pogrzebowych.
  – Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emeryta/rencisty, jeśli osoba zmarła była emerytem lub rencistą.
 5. Po przybyciu do zakładu pogrzebowego ustalane są wszystkie szczegóły dotyczące pochówku i ceremonii takie, jak:
  – Wybór trumny/urny
  – Wybór wieńców
  – Ustalenie daty pożegnania, kremacji, pogrzebu
  – Określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego

Wsparcie, które daje Dom Pogrzebowy Atena

Zdajemy sobie sprawę, że dopilnowanie wszelkich formalności związanych z pogrzebem w obliczu odejścia najbliższej osoby, to czynności, które mogą przytłoczyć i uniemożliwić poprawne i sprawne przygotowanie pochówku. Z tego względu, chcąc choć trochę odciążyć rodzinę pogrążoną w żałobie, Dom Pogrzebowy Atena zapewnia:

 • – Wsparcie i pomoc kompetentnych i doświadczonych pracowników
  – Udzielanie rzetelnych informacji
  – Pełną dyspozycyjność pracowników zakładu przez całą dobę
  – Sprawne uzyskanie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i dopełnienie wszelkich formalności urzędowych
  – Biegłe rozliczenie zasiłku pogrzebowego z ZUS
  – Transport osoby zmarłej do chłodni
  – Godne pożegnanie osoby zmarłej w kaplicy
  – Kompleksową organizację pogrzebu