Dom Pogrzebowy Atena na Państwa życzenie zatroszczy się o kompleksową organizację ceremonii pogrzebowej z kremacją. Pomożemy nie tylko w wyborze urny, ale także zadbamy, aby przebieg uroczystości był zgodny z wszelkimi normami prawnymi oraz kanonicznymi.

Pogrzeb z wcześniejszą kremacją czyli spopieleniem ciała ludzkiego to coraz częściej wybierana – także w Polsce – forma pochówku. Względy, dla których rodziny decydują się na kremację są wielorakie. Wśród najczęstszych wymienia się fakt, że pochówek urnowy wymaga mniej miejsca, niż trumna – co ma znaczenie, gdy planowane jest pochowanie większej ilości osób w jednej mogile. Nie bez znaczenia jest też, że urnę można dochować do istniejącego grobu – i to niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego w tym miejscu pogrzebu. Dla porównania – biorąc pod uwagę dochowanie trumny, należy zachować okres 20 lat od ostatniego pochówku.

Kościół katolicki zezwala na kremację, „jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2301, Kodeks Prawa Kanonicznego 1176 § 3), choć nadal zaleca zachowywanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. W liście pasterskim Episkopatu Polski z dnia 13.11.2011 roku biskupi wskazują, że: 

  • „Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie.”
    oraz
  • „Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu”.

Prochy Zmarłego powinny zostać pogrzebane w grobie albo też umieszczone w kolumbarium.