Dom Pogrzebowy Atena zapewnia profesjonalne przeprowadzenie ekshumacji. Gwarantujemy przygotowanie oraz przeprowadzenie tej procedury zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Ekshumacja to wydobycie ciała lub szczątków ludzkich z grobu i przeniesienie ich na inne miejsce pochówku. Procedura taka ma miejsce zazwyczaj, gdy istnieje konieczność pochowania Zmarłych na cmentarzu bliższym miejscu zamieszkania Rodziny lub też do wspólnego rodzinnego grobowca.

Przepisy, dotyczące ekshumacji, szczegółowo reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 pkt 1 „ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego.”


Ekshumacje mogą być przeprowadzane od 16 października do 15 kwietnia. Poza tym czasem można je wykonywać wyjątkowo – zawsze zachowując stosowne środki ostrożności, po uprzednim zezwoleniu powiatowego inspektora sanitarnego. Koniecznym jest też powiadomienie i zgoda zarządców cmentarzy: tego, na którym obecnie są pochowane szczątki Zmarłego oraz tego, na który mają one zostać przeniesione.

Dom Pogrzebowy Atena zatroszczy się o każdy etap procedury ekshumacji: od uzyskania koniecznych pozwoleń, przez jej wykonanie – aż po ceremonię powtórnego pogrzebu, jeśli takie będzie życzenie Bliskich Zmarłego.