Zakład Pogrzebowy Atena zajmuje się demontażem nagrobka oraz przystosowaniem grobu do kolejnego pochówku. W wielu przypadkach nasi klienci chowają zmarłą osobę w grobie, w którym już ktoś spoczywa. Najczęściej są to bliskie osoby zmarłego. Zazwyczaj mogiła jest pokryta pomnikiem nagrobkowym, który musi zostać rozebrany w celu pochowania zmarłego w dniu uroczystej ceremonii pogrzebowej. Zdarza się również, że prace związane z rozbiórką muszą zostać zrealizowane w trybie pilnym.

Rozbiórka nagrobka nie należy jednak do najłatwiejszych, ponieważ trzeba uważać, żeby nie uszkodzić pomnika. Wpływ na sprawność rozbiórki ma także wielkość oraz ciężar płyt nagrobkowych, lokalizacja grobu, dojście do grobu, a także pora roku. Zima jest najmniej sprzyjającym okresem w realizacji tego typu zadań, ponieważ ziemia jest zamarznięta. Wykonaniem zajmują się pracownicy posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie demontażu nagrobków oraz sprzęt.

Spośród wszystkich kwestii organizacyjnych związanych z przygotowaniem do pogrzebu ważnym elementem, który musi zostać uwzględniony jest także rozbiórka grobu do pogrzebu. Nasza firma zajmuje się również realizacją rozbiórki do pogrzebu.

Po zrealizowanej ceremonii pogrzebowej należy również zadbać o ponowne zamontowanie pomnika. Nie zaleca się jednak szybkiego montażu. Należy poczekać kilka tygodni od pogrzebu, ponieważ w tym czasie ziemia może się osunąć, a nagrobek może ulec zapadnięciu. Przyjmuje się, że montaż powinien zostać zrealizowany po upływie 6 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji związanych z grobami ziemnymi – murowanymi.